Kontakt
+421 911 416 467
ivan.kosalko@kosalko.com
Webpanel - Ivan Košalko
Ivan Košalko - začnite ešte dnes

Gallup® Certified

Čo ponúkam

Podporu pre lídrov, ktorí chcú byť rozdielovými hráčmi. Obyčajne sa táto potreba vyskytne na križovatke – povýšenie, zmena zamestnania, začiatok samostatného podnikania, prevzatie rodinného podniku nasledovníkom a pod. K tomu je nevyhnutné sebapoznanie, schopnosť konfrontovať konflikty a k tomu vytvoriť potrebné zmeny. Pozor! Konflikt je rozdiel medzi tým, čo mám a tým, čo chcem. Rád sa venujem aj mladým ambicióznym ľudom, ktorí sa chcú stať úspešnými lídrami a ktorí chcú mať dobrý a spokojný život.

Program začína assessmentom silných stránok CliftonStrengths (dostupný aj v češtine) a konzultácie jeho výsledkov. Až vtedy je možné zadefinovanie relevantných cieľov osobného rozvoja. K úspechu je potrebné budovať efektívne tímy, ktorých nevyhnutným predpokladom je budovanie kvalitných vzťahov. K tomu slúži koučing tak konverzačnej, ako i emocionálnej inteligencie. Tímy dnes nestačí manažovať, čoraz viac je potrebný ich koučing, čo je nová koučovacia disciplína, ktorej sa na Slovensku venuje len málo koučov. Tak ako pre jednotlivcov, i pre tímy pripravujem programy podľa aktuálnych potrieb.

Povedali o mne

Referencie

Ivanova milota a ozajstná vášeň bolo to, čo ma hneď od prvého kontaktu oslovilo najviac. Bez akýchkoľvek pochybností, Ivan sa ukázal ako najerudovanejší človek, s akým som sa doteraz stretla a bol vždy pripravený zodpovedať každú moju otázku. Navyše, Ivan mi s radosťou poskytol dodatočné zdroje širokého rozsahu, aby som sa mohla venovať mojim záujmom.

Daniela Baganich
Študentka, Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice

Kouča som hľadal 9 mesiacov. Hľadal som niekoho, komu budem môcť dôverovať, koho budem rešpektovať a niekoho, kto bude mať hlboké znalosti, aby mohol zodpovedať moje otázky. Každý z nás je individualita, ktorá má rôzne potreby, aby si naplnila svoje sny. Ivan bol schopný popísať definované problémy, navrhol možnosti riešení a pomohol mi nájsť tie správne odpovede. Správne a pravdivé odpovede nie sú vždy rovnaké. To je to, čo robí Ivana KOUČOM s jeho výnimočným prístupom a schopnosťou pomôcť iným.

Tomáš Frena
Key Account Manager, Winners Group, a.s.

Ivan je veľmi skúsený líder s vynikajúcimi výsledkami počas jeho dlhej kariéry. Keď debatujeme o hocijakej téme, jeho názory vychádzajú z vlastných reálnych skúseností v biznise, ktoré kombinuje s neustálym štúdiom nových myšlienok.

Martin Koreň
Manažér investícií, Arkon, a.s.

Ivan sa osvedčil ako veľmi schopný kouč a mentor a myslím si, že z našich interakcií budem môcť čerpať výhody aj v ďalších rokoch. Ivan má k dispozícii niekoľko nástrojov, ktoré využíva na podporu sebauvedomenia a odomknutie a rozvoj skrytého potenciálu. Okrem toho má nekonečné množstvo zdrojov na rôzne témy od vedenia a riadenia cez psychológiu až po politiku a ekonomický rozvoj, ktoré rád zdieľa, čo mi výrazne rozšírilo obzor.

Dimitar Stefanov
Manažér v Arthur D.Little, Dubaj, SAE

Ako môj kouč Ivan na mňa urobil dojem online svojim profesionálnym prístupom, múdrosťou a láskavosťou. Je ochotný ísť nad rámec toho, čo sa vyžaduje.

Eva Králová
Trenčianska univerzita A.Dubčeka

Absolvovať s Ivanom Košalkom cestu k objaveniu vlastných talentov je pre človeka fantastická skúsenosť. Je to ako by ste svoj doterajší manažérsky život prežili v priestore, kde je tma a šero, hoci vy to nevnímate, pretože sa v ňom vynikajúco orientujete. Objavenie vlastných talentov, ktoré využívate iba intuitívne, sa dá prirovnať k pocitu, keď do tohto vášho sveta zrazu prenikne jasné svetlo. Nielenže vidíte oveľa lepšie a viac, ale objavíte aj nové priestory. Ivan Košalko je skvelým sprievodcom na tejto ceste a všetky svoje talenty dáva do služieb svojho klienta.

Eva Babitzová
Konateľka, Promo Punkers, s.r.o.

Ivan nám umožnil hlbšie spoznať naše silné stránky a ukázal nám, ako ich treba ďalej rozvíjať a zdokonaľovať. Rovnako to pomohlo vzájomne sa spoznať v rámci tímu, podstatne lepšie využiť potenciál každého z nás.

Igor Kočiš
CEO, GA Drilling, a.s.

Ivan sa nezameriava prioritne na nedostatky, ale hľadá pozitíva a prednosti osobnosti a ich rozvíjaním pomáha v posúvaní sa vpred.

Martina Sýkorská
Controlling & IT manager, Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o.

Ivan vytiahol z mojej duše skryté poklady a skutočne ma inšpiroval s odhodlaním kráčať na ceste za svojím poslaním.

Daniela Trudičová
Relationship manager, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ivan Košalko - vaše ciele osobného rozvoja

Poslanie a hodnoty

Umožňovať ľuďom takú sebarealizáciu, v ktorej využijú naplno svoj potenciál, práca ich bude baviť, budú mať dobrý a spokojný život, čo bude na prospech všetkých zúčastnených.

Byť radikálne úprimný

Niesť zodpovednosť za výsledky mojich rozhodnutí

Nikdy sa nevzdávať

Neustále sa učiť

Benefity

Manažérske výzvy

Väčšina manažérov sa prvýkrát dostane do riadiacej pozície bez potrebnej manažérskej prípravy. Nemajú vedomosti, ako budovať efektívne tímy a ako rozvíjať talenty. Niekedy sa snažia napodobniť manažérov, ktorých poznali alebo poznajú, inokedy skúsia niečo, o čom počuli alebo čo čítali.

Tí najlepší manažéri a lídri nie sú tí, ktorí nemajú viditeľné slabiny (každý nejaké máme). Ani tí, ktorí majú veľa skúseností. A ani tí, ktorí majú najlepšie školy. Najúspešnejší sú tí, ktorí vynikajú iba v niektorých zručnostiach a tie rozvíjajú. K tomu je potrebné sa poznať a osvojiť si základné líderské zručnosti.

Najlepší študenti mávajú individuálny študijný plán. Aj Vy si ho zaslúžite. Spolu vytvoríme plán osobného rozvoja, ktorý bude rozvíjať Vaše najsilnejšie vrodené talenty. Zlepšenie bude rýchle a výrazné. A ešte Vás to bude aj baviť. Chcete vedieť, ako ste na tom s najdôležitejšími líderskými zručnosťami?

Ivan Košalko - manažérske výzvy

Gallup® Certified Strengths Coach

Ivan Košalko - od talentov k silným stránkam

Od talentov k silným stránkam

„Ľudia majú ďaleko do dokonalosti. „Úspech“ neprichádza preto, že nemáte žiadne slabé stránky, ale preto, že ste objavili svoje výnimočné silné stránky a zamerali sa na budovanie návykov na ich základe…“

(Tim Ferris, Sila Mentorov).

Som prvým slovenským Gallup® certifikovaným koučom silných stránok. Téme talentov a silných stránok sa venujem od roku 1999, čo mi významným podielom pomohlo k zaujímavej manažérskej kariére. Čo to prinesie Vám?

Analýzou talentového profilu zistíme, čo robíte dobre. Po zadefinovaní cieľov, ktoré odomknú najdôležitejší potenciál, spoločne vypracujeme plán, ako tieto veci robiť ešte lepšie a častejšie. Pôjde to ľahko a bude Vás to baviť. Výsledkom budú nové návyky, ktoré zvýšia Vašu výkonnosť a zlepšia Vaše vzťahy. Je to cesta od talentov k silným stránkam.

Nový assessment CliftonStrengths for Managers poskytne návod, ako sa stať lepším manažérom využitím Vašich desiatich najsilnejších talentov.

Gallup® Certified

Konverzačná inteligencia

To, či dosiahnete úroveň výnimočnosti, závisí od Vašej kultúry. Tá závisí od kvality Vašich vzťahov, ktoré závisia od kvality Vašich konverzácií. Všetko sa deje cez Vaše konverzácie!

(Judith E. Glaser)

Koučing konverzačnej inteligencie Vás prevedie troma úrovňami konverzácií. Od transakčnej, cez pozičnú až k transformačnej. Štyri dvojhodinové sedenia Vás naučia počúvať tak, aby to „kliklo“, pýtať sa otázky, na ktoré nemáte odpovede, udržať potrebnú dynamiku konverzácie, a to všetko s cieľom budovať vzťahy založené na hlbokej dôvere.

Zistíte, ako namiešať ten správny neurochemický kokteil, aby ste vytvorili vhodné prostredie pre produktívnu komunikáciu.

Ivan Košalko - konverzačná inteligencia
Ivan Košalko - emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia predstavuje 80% úspechu v zamestnaní.

(Daniel Goleman)

Nedostatok interpersonálnych zručností a neschopnosť prispôsobiť sa situácii patria medzi najčastejšie zlyhania manažérov, predovšetkým v procese riadenia zmeny. EBW assessment vám povie, ako ste na tom s Vašou schopnosťou motivovať samého seba, potrebou ovplyvňovať iných, rozhodnosťou, prispôsobivosťou, empatickými zručnosťami, svedomitosťou a odolnosťou voči stresu.

Pozrieme sa, ako produktívne využiť Vaše silné stránky na zlepšenie zručností emocionálnej inteligencie tak, že možnosť spolupracovať vo Vašom tíme bude magnetom pre tých najlepších. Naučíte sa vedome meniť Váš líderský štýl podľa situácie a potreby.

Koučovanie tímov

Výnimočný úspech v biznise nikdy nedosiahol jeden človek. Vždy ho dosiahol tím.

(S.Jobs)

Koučovanie tímov poskytuje najväčší priestor na využitie synergie vzájomného poznania silných stránok a zručností emocionálnej inteligencie členov tímu. Tímový assessment EBW podá informáciu o tom, koľko psychologickej energie treba vynaložiť na spoluprácu medzi jednotlivými členmi tímu.

Dozviete sa, ako tím vníma svoje poslanie a/alebo víziu, ako si dôveruje, ako komunikuje, ako je angažovaný a ako všetky tieto faktory ovplyvňujú tímovú spoluprácu. Práca so silnými stránkami je potom proces, ktorý optimalizuje spoluprácu tímu, umožní vybrať každému členovi tímu nielen tú správnu rolu, ale naviguje ho k tomu, ako využiť svoje silné stránky v prospech tímu.

Ivan Košalko - koučovanie tímov

O mne

Ponúkané synergie

Ponúkam synergiu kvalitného manažérskeho vzdelania, dlhoročných skúseností z manažovania firiem na Slovensku i v zahraničí, poznatkov a zručností zo špičkových kurzov koučovania jednotlivcov a tímov. Bol som zodpovedný za prevádzku siedmich závodov skupiny Seves na troch kontinentoch (Európa, Ázia, Južná Amerika). Riadil som podniky na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a vo Švédsku, bol som predsedom správnych rád v Thajsku a Číne.

Iné aktivity

Pred prevzatím globálnej pozície som pôsobil vo viacerých radách (neziskové organizácie a univerzity) a bol som členom ratingového výboru Slovenskej ratingovej agentúry. Som zakladajúcim členom Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorej som od augusta 2018 prezidentom.

Certifikát GALLUP - Ivan Košalko

GALLUP

Certified Strengths Coach
Certifikát GALLUP - Ivan Košalko

EBW

Emotions & Behaviours at Work
Certifikát GALLUP - Ivan Košalko

GTCI

Global Team Coaching Institute
Certifikát GALLUP - Ivan Košalko

EMCC

Individual Team Coaching

Aliancie

Spolupracujem s uznávanými expertmi na Slovensku, v Anglicku a v USA.
Viac informácií nájdete tu:

Janka Bernaťáková je odborníčkou na vytváranie motivujúceho a produktívneho pracovného prostredia. Využíva k tomu osvedčené techniky riadenia zmeny podporené skúsenosťami z vlastnej manažérskej a poradenskej praxe. Vytvorili sme workshop, ktorý je zameraný na budovanie kultúry silných stránok a podporu k tomu potrebných líderských a manažérskych zručností.

John ‘Bob’ Spence je expertom na business development prostredníctvom budovania strategického networku, ktorý generuje tržby. Jeho tréningy vyjednávania majú za cieľ získať také zručnosti, ktoré umožnia vytvoriť dostatočný zisk. Mojím príspevkom je koučovanie zamerané na to, aby klient využil Bobove odporúčania jemu autentickým spôsobom, t.j. využívaním silných stránok.

Ivan Košalko - Spolupracujem s uznávanými expertmi na Slovensku, v Anglicku a v USA.

Jeffrey Wallk je firemný „chiropraktik”. Dokáže spoľahlivo identifikovať príčiny najväčších problémov a nadizajnovať taký ekosystém, ktorý tieto problémy nielen odstráni, ale zabráni tomu, aby sa v budúcnosti zopakovali. Našou spoločnou snahou je, aby prioritou pri riadení ľudí neboli náklady, ale maximalizácia hodnoty, ktorú ľudia dokážu vytvoriť pre všetky záujmové skupiny. K tomu je potrebné koučovať tímy, ktoré sú zodpovedné za realizáciu potrebných zmien.