Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Stiahnuť PDF

V súbore, ktorý si môžete stiahnuť, nájdete ukážky spôsobov tvorby hodnoty rozdelené do štyroch skupín. Každá skupina je zameraná na inú oblasť tvorby hodnoty, pričom v každej z nich je na ukážku uvedených 8 spôsobov, teda spolu 32. Počas tréningov, ktoré som počas 15 rokov absolvoval so stovkami zamestancov v 7 firmách v Európe, Ázii a Južnej Amerike som identifikoval zatiaľ 81 rôznych spôsobov tvorby hodnoty. Tento počet nie je konečný, pretože tieto spôsoby definujú sami účastníci tréningov a z času na čas ma vždy niekto prekvapí niečím novým, čo ona alebo on vníma ako pridanú hodnotu. Účastníci tréningu trávia väčšinu času v roli zákazníka, a preto sú to oni, kto rozhoduje o tom, čo vnímajú ako pridanú hodnotu.
Ak Vás táto téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac, budem rád, ak mi zavoláte na 0911 416 467 alebo napíšete na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Sepcial Promotion

Spolupracujem s klientmi na zvyšovaní dodávanej hodnoty (nielen) pre zákazníkov identifikovaním kľúčových činností a radím im, ako pre to vytvoriť dostatočné zdroje, predovšetkým optimálnym využitím silných stránok každého zamestnanca, energie a času.

Tréningy, ktoré ponúkam sú vhodné tak pre manažérov ako i bežných zamestnancov. Výsledkom je lepšia komunikácia a schopnosť zamestnancov intenzívnejšie podporovať projekty zamerané na inovácie 

a zvyšovanie výkonnosti. Ponúkam i podporu pri plánovaní a organizovaní programov a iniciatív na zlepšovanie procesov znižovaním rozptylu vstupných parametrov s použitím metodológie Six Sigma
a zlepšovania výkonnosti s použitím princípov Kaizen.

Pre rýchlo rastúce menšie firmy ponúkam mentoring a koučing potrebný pri implementácii chýbajúcich, prípadne nedostatočne fungujúcich manažérskych procesov. Podobné služby sú vhodné aj pre zamestnancov, ktorí boli prvýkrát poverení riadením, čo významne mení požiadavky na ich znalosti a zručnosti. V neposlednom rade ocenia moju podporu aj manažéri s praxou, ktorí boli povýšení a okruh ich zodpovednosti sa rozšíril. To sa môže týkať rozsahu činností alebo počtu podriadených organizačných jednotiek. 

V prípade potreby a záujmu mám možnosť spolupracovať so špičkovými poradenskými firmami na Slovensku, v Nemecku (strategický manažment) a Rakúsku (operatívna výnimočnosť).


Definícia Six Sigma

Six Sigma je súbor techník a nástrojov na zlepšovanie procesov. Autorom metodológie Six Sigma je Bill Smith, ktorý ju vyvinul počas svojho pôsobenia vo firme Motorola. Najväčšie úspechy však dosiahol Jack Welch, ktorý Six Sigma povýšil v r. 1995 na hlavnú súčasť podnikovej stratégie koncernu General Electric. Cieľom Six Sigma je zlepšenie kvality procesných výstupov identifikovaním a odstránením príčin chýb a minimalizáciou variability vstupov vo výrobných a podnikových procesoch.

Six Sigma spočíva na nasledovných princípoch:

  • Neustále úsilie o dosiahnutie stabilných a predvídateľných výsledkov procesov, čo je nevyhnutným predpokladom podnikateľského úspechu.
  • Procesy majú parametre, ktoré sa dajú merať, analyzovať, riadiť a zlepšovať.
  • Dosiahnutie udržateľného zlepšovania kvality si vyžaduje angažovanosť celej organizácie, ale predovšetkým vrcholového vedenia.


Six Sigma projekty sa riadia dvoma metodológiami, ktoré boli inšpirované Demingovým cyklom Plan-Do-Check-Act (Naplánuj-Urob-Skontroluj-Konaj). Tieto metodológie, ktoré pozostávajú z piatich fáz poznáme pod skratkami DMAIC and DMADV.


Fázy metodológie DMAIC
Define – Definuj systém, hlas zákazníka a jeho požiadavky a najmä špecifické ciele projektu.

Measure – Meraj kľúčové aspekty súčasného procesu a zozbieraj relevantné data, vypočítaj aktuálnu spôsobilosť procesu.

Analyze – Analyzuj data za účelom zistenia a verifikovania vzťahov príčin a efektov. Nájdi primárne príčiny nezhôd.

Improve – Zlepši alebo optimalizuj existujúci proces na základe analýzy dát s použitím techník ako dizajn experimentov, poka yoke a pracuj na definovaní nového procesu. Priprav pokusy na dosiahnutie požadovanej spôsobilosti procesu.

Control – Riaď nový proces tak, aby si zaistil, že každá odchýlka od želaného stavu sa bude korigovať skôr, ako by spôsobila nezhodu. Zaveď riadiace mechanizmy ako štatistické riadenie procesov, výrobné nástenky, vizuálne pracoviská a neustále monitoruj proces.


Fázy metodológie DMADV, známej aj pod pojmom DFSS ("Design For Six Sigma”)
Define – Definuj ciele dizajnu, ktoré sú v súlade s požiadavkami zákazníka a podnikovou stratégiou.

Measure – Meraj a urči parametre, ktoré sú kritické pre kvalitu, meraj spôsobilosť výrobku, spôsobilosť výrobného procesu a riziká.

Analyze – Analyzuj s cieľom vytvorenia a dizajnovania alternatív.

Design – Vytvor zlepšenú alternatívu, ktorá najlepšie vyhovuje analýze z predchádzajúceho bodu.

Verify – Over dizajn, priprav pilotné pokusy, zaveď výrobný proces a odovzdaj ho vlastníkovi procesu.


Definícia Kaizenu

Kaizen (改善) je po japonsky zlepšenie. Kaizen označuje aktivity, ktoré majú za cieľ neustále zlepšovať všetky operácie (procesy) a zahŕňajú všetkých zamestnancov podniku (organizácie). Zlepšovaním štandardizovaných aktivít a procesov sa Kaizen snaží eliminovať plytvanie.

Používané nástroje a techniky

  • 5S
  • Kanban
  • TPM
  • Ishikawa
  • PDCA
  • SMED
  • Poka yoke
Volajte+421 911 416 467
Píšteivan.kosalko@kosalko.com
Stretnime sa v starobylej Nitrealebo priamo u vás