Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Stiahnuť PDF

V súbore, ktorý si môžete stiahnuť, nájdete ukážky spôsobov tvorby hodnoty rozdelené do štyroch skupín. Každá skupina je zameraná na inú oblasť tvorby hodnoty, pričom v každej z nich je na ukážku uvedených 8 spôsobov, teda spolu 32. Počas tréningov, ktoré som počas 15 rokov absolvoval so stovkami zamestancov v 7 firmách v Európe, Ázii a Južnej Amerike som identifikoval zatiaľ 81 rôznych spôsobov tvorby hodnoty. Tento počet nie je konečný, pretože tieto spôsoby definujú sami účastníci tréningov a z času na čas ma vždy niekto prekvapí niečím novým, čo ona alebo on vníma ako pridanú hodnotu. Účastníci tréningu trávia väčšinu času v roli zákazníka, a preto sú to oni, kto rozhoduje o tom, čo vnímajú ako pridanú hodnotu.
Ak Vás táto téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac, budem rád, ak mi zavoláte na 0911 416 467 alebo napíšete na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Sepcial Promotion

V CERAME SI UŽ MYSLELI, ŽE V KVALITE ÍSŤ ĎALEJ NEMÔŽU

KATARÍNA ZAČKOVÁ
V Cerame Čab, a.s., Nové Sady začali využívať metodiku Six Sigma bez toho, aby to nariadilo vedenie materského koncernu PPC Insulators, už pred rokom. „Úplne presné čísla o prínosoch nepoznáme, keďže ich začíname merať po ukončení projektov a meranie trvá rok," reaguje generálny riaditeľ Ceramu Ivan Košalko na otázku, či môže kvantifikovať doterajšie výhody programu. „Ale s istotou vieme, že už po niekoľkých mesiacoch realizácie projektov Six Sigma prišlo k výrazným zlepšeniam procesov – skráteniu výrobného cyklu, zníženiu nadvýroby, zvýšeniu kvality, odhaleniu skrytých nedostatkov, k vyššiemu uspokojeniu zákazníkov,“ vyratúva I. Košalko. Predpokladá však, že najneskôr do roka sa im vráti celá doterajšia investícia vo výške viac ako desať miliónov korún. Firma doteraz ukončila štrnásť projektov, sedem ďalších realizuje.

„Niektorí zamestnanci si možno mysleli, že sme pre kvalitu urobili už všetko, že už ideme za hranicu svojich možností. Vždy sa však nájde niečo, čím sa proces zlepší,“ hovorí I. Košalko. Six Sigma podľa neho prináša nové možnosti – nový systém riadenia, víziu firmy, umožňuje nový spôsob analýz údajov a procesov. Čím je analýza dôkladnejšia a presnejšia, tým viac nedostatkov odhalí. Six Sigma pracuje s údajmi a faktmi, na základe ktorých sa výkonnosť v procesoch dá presnejšie zmerať.

SIX SIGMA CHCE CELÉHO ČLOVEKA

Významnú rolu v Six Sigme zohráva sama štruktúra projektu. „Dôležité je, aby sa projektom venovali ľudia naplno, aj tým sa líšia od bežných systémov zlepšovania kvality,“ upozorňuje výrobný riaditeľ Ceramu Čab, Rastislav Krejčí. Zdôrazňuje, že na projekty nestačí vyčleniť ľudí a pritom ich nechať v pôvodnej pracovnej pozícii, zaťažených všetkými operatívnymi úlohami. Takému človeku trvá najmenej rok, kým sa dopracuje k nejakým výsledkom. Ale expert, teda vedúci projektu sa podľa metodológie Six Sigma sústreďuje iba na úlohu stanovenú projektom. V tom prípade ju zvládne za štyri či šesť mesiacov a prináša významný zisk. „Expert musí vedieť analyzovať procesy, zozbierať údaje, dať dohromady ľudí, postaviť plán, informovať, robiť lídra a napokon musí vedieť vyčísliť jednoznačné prínosy,“ prezentuje nároky R. Krejčí.

„Ak projekty vo firme bežia pridlho, psychicky to na ľudí zle pôsobí. Projekt s metódou Six Sigma netrvá dlhšie ako pol roka,“ tvrdí generálny riaditeľ Ceramu Čab Ivan Košalko. I. Košalko pripúšťa, že nie je možné vyčleniť na každý projekt Six Sigma jedného človeka na plný úväzok. Štyria experti, z toho dvaja externí, sa venujú iba týmto projektom, ďalší sa venujú projektom popri iných povinnostiach. Od nového roku pribudne ďalší expert na plný úväzok.

PODPORA VEDENIA

Na otázku, či sa nájdu projekty, ktoré jednoducho nevyšli, I. Košalko reaguje: „Také nemáme, vyskytli sa skôr prípady, keď bol široko zadefinovaný problém, ktorý mal projekt riešiť,“ priznáva riaditeľ. Podľa neho je úlohou vedenia firmy dohliadnuť na presné zadefinovanie problémov.

„Rola vedenia v programe Six Sigma je oveľa väčšia ako pri bežných procesoch zvyšovania kvality,“ pripomína poradca Pavol Strýček. Kým pri väčšine programov zvyšovania kvality prichádza iniciatíva zdola, Six Sigma predpokladá, že vedenie firmy zadáva projekty. „Myslím si, že v Cerame to funguje – vedenie, respektíve tím mentorov, vyberá projekty, spresňuje zadanie, dáva odporúčania, prenáša skúsenosti, upozorňuje na nástroje, skrátka vytvára isté odborné prostredie,“ sumarizuje P. Strýček. Poznamenáva, že úlohou vedenia je takisto zabezpečiť dostatok zdrojov. Ak v Cerame úspešne rozbehli projekty, je to aj vďaka vstupným investíciam do projektov. Podpora vedenia v programe Six Sigma je rozhodujúca.

ÚČINNÁ MOTIVÁCIA

l. Košalko zdôrazňuje, že byť odborne pripravený na Six Sigmu nestačí. „Myslím, že ľudia musia byť pripravení aj mentálne. S viacerými kandidátmi na úlohu experta som absolvoval osobný pohovor,“ pripomína I. Košalko. Jeho súčasťou boli jasne stanovené pravidlá hry s cieľom motivovať ľudí. Odmena za projekt predstavuje desať percent z dosiahnutých prínosov za rok. „Táto suma bude rozdelená medzi všetkých členov projektových tímov, pričom projektoví manažéri – experti – dostanú väčšinový podiel,“ plánuje l. Košalko. Uvedomuje si, že vedenie firmy preberá pri implementácii programov zodpovednosť, preto potrebuje to, čo každému riaditeľovi chýba: dostatok času a investícií. Súčasťou programu je aj rozsiahle školenie expertov, špecialistov a vlastníkov procesov, aby boli schopní korigovať prípadné nedostatky v riadení. Na úvodnom školení sa zúčastnilo celé vrcholové vedenie podniku. „Samozrejme, s programom Six Sigma sme oboznámili všetkých vo firme, v konečnom dôsledku sa na programe zúčastňujú takmer všetci,“ hovorí l. Košalko. Nie je podľa neho jednoduché rúcať isté zažité bariéry. Väčšina ľudí má bežne predstavu, že všetko je zabetónované, a preto sa nič nedá meniť. „Opak je pravdou,“ dodáva riaditeľ.

Ceram napríklad vyrábal izolátory iba do istej výšky, trh však požadoval aj vyššie, čo sa pracovníkom vzhľadom na výšku sušiarne zdalo nereálne. „Stačilo zdvihnúť priestor v sušiarni a začali sme vyrábať požadované a svojim spôsobom nedostatkové tovary," ozrejmuje ďalší projekt I. Košalko.

Americkí akcionári jasne deklarovali, v ktorom závode koncernu vidia najväčší potenciál rozvoja. Pre Ceram Čab to bol podnet na tvorbu novej vízie i hodnôt. Zdá sa, že Six Sigma uchvátila vedenie aj vedúcich tímov. Už dnes hovoria o prínosoch odhadovaných na násobok dnešnej miery zisku.

Six Sigma v Cerame Čab
  • Výber partnerov na poskytnutie tréningov a poradenstva
  • Príprava vedenia spoločnosti (aktívna účasť na tréningoch so zahraničnými lektormi)
  • Výber kandidátov na projektových manažérov
  • Motivácia projektových manažérov
  • Výber vhodných projektov
  • Integrácia programu Six Sigma do strategického riadenia podniku
  • Komunikácia programu v podniku
  • Príprava expertov a špecialistov
  • Poskytnutie dostatočných zdrojov a eliminácia rizík


Zdroj: časopis Trend 2/2003
Volajte+421 911 416 467
Píšteivan.kosalko@kosalko.com
Stretnime sa v starobylej Nitrealebo priamo u vás